София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Schety

Schety e комплексна многофирмена счетоводна система предназначена както за големи фирми, малки и средни предприятиа, така и за счетоводни къщи.

Schety допуска едновременна работа с неограничен брой фирми с индивидуален сметкоплан на различни езици с до седем цифрени сметки с до девет нива на аналитичност.

Schety позволява автоматично контиране, осчетоводяване и приключване.

Schety е съобразена с националните и международни счетоводни стандарти.

Topsoft

ТОПСОФТ е специализирана в проектиране, разработка и внедряване на клиентски ориентирани високо технологични софтуерни приложения.

ТОПСОФТ разработва обектно ориентирани многослойни Web базирани и комбинирани Web и Client – Server базирани приложения основани на пост-релационната система за управление на бази от данни CACHE на InterSystems Corporation - Cambridge, Massachusetts, USA.

ТОПСОФТ притежава голям опит в системната интеграция на комплексни информациони системи и осигурява:

  • Консултации и висококвалифицирано изпълнение на задачите по анализ, внедряване и ефективното ползване на софтуерни продукти.
  • Доставка, инсталация на компютри, комуникации, мрежи, периферия, системен софтуер, хардуерен сервиз.
  • Разработка и внедряване на софтуерни продукти и приложения моделирани идивидуално зa всеки клиент.